Ašské služby, s.r.o.

Společnost zajišťující především komunální a technické služby, svoz odpadu (pro město Aš, Hranice a obce Krásná u Aše, Podhradí a Hazlov), navrhování a realizaci úprav zahrad, parků, sadů a zelených ploch, správu veřejného osvětlení i opravy a údržbu městských komunikací. Funguje jako multifunkční garant čistoty, chodu a ekologie tisícům obyvatel. Široké portfolio služeb pro město se přirozeně rozrostlo i o služby firmám i běžným občanům. Krom výše uvedených úsluh tak v našem městě zajišťujeme i činnost regionálního týdeníku Listy Ašska, dále služby pohřební, či např. výkup druhotných surovin.

Oznámení o záhájení svozu Bio odpadu

Ašské služby s.r.o. oznamují, že svoz biologicky rozložitelných  odpadů bude zahájen  ve  14. týdnu tohoto roku.  Poprvé budou hnědé bio popelnice vyvezeny v úterý  4.4. a ve středu 5.4.2017. Systém  svozu a okruhy zůstávají stejné jako v r. 2016: úterý – západní polovina města Aš + obce Kopaniny a Doubrava, středa – východní polovina města + Mokřiny, Vernéřov, Paseky, Nebesa, Nový Žďár. Dělící osu mezi oběma polovinami města tvoří ulice G. Geipela, Kmenná (část) a Dlouhá, při čemž tyto ulice patří do úterního okruhu.

                                                                                                                               J. Kosina,  Ašské služby  s.r.o.

 

PARTNERSTVÍ U PROJEKTŮ MĚSTA AŠ

Jsme partnerem projektů

AKTIVNÍ ŽIVOT PRO AŠ Sportoviště Okružní ulice - 1. etapa s registračním číslem CZ.1.09/1.2.00/63.01010

Revitalizace Goethova náměstí v Aši s registračním číslem CZ.1.09/1.2.00/63.01011

AKTIVNÍ ŽIVOT PRO AŠ Sportoviště Hlávkova ulice s registračním číslem CZ.1.09/1.2.00/63.01012

Revitalizace Městského úřadu v Aši s registračním číslem CZ.1.09/1.2.00/63.01030

Město Aš se snaží co nejlépe a co nejkvalitněji zajistit široké spektrum veřejných služeb a kvalitních objektů občanské vybavenosti, zajistit tak revitalizaci města a přispět k růstu životní úrovně obyvatel města a jeho atraktivity.

Město Aš realizovalo, popř. připravuje celou řadu projektů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují za účelem dosažení vytyčeného cíle, a to nejen v oblasti volnočasových zařízení a areálů, ale i v otázce celkového zkvalitňování veřejného prostranství s cílem zvýšit jeho fyzickou atraktivitu a kvalitu života ve městě. Výsledkem těchto opatření není pouze soubor jednotlivých revitalizovaných prostranství. Vzájemnou provázaností a společným cílem těchto aktivit vzniká určitá přidaná hodnota spočívající v pozitivním vnímání města jako celku jeho vlastními obyvateli a návštěvníky jako vlídného, moderního, atraktivního a bezpečného prostředí, ve spokojenosti obyvatel s úrovní života ve městě a v neposlední řadě také ve spokojenosti s prací radnice, které není lhostejná kvalita života v komunitě.

Jako partneři projektu se těšíme na další spolupráci s realizátorem projektu – městem Aš.

www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu

Novinky

Veřejná zakázka malého rozsahu „Montážní plošina s podvozkem – Ašské služby, s.r.o.“

12.12.2014 - Výzva k podání cenové nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: "Montážní plošina s podvozkem - Ašské služby, s.r.o.". více...

Několik komunikací v Aši se dočká oprav

13.08.2014 - Už v září by měly být dokončeny opravy některých silnic v ulicích Aše. Občany čekají drobná omezení po dobu prací. více...

Ašské služby byly úspěšné při získávání dotací

02.06.2014 - Vedení Ašských služeb, s.r.o. nenechává nic náhodě a snaží se průběžně obnovovat vozový park a modernizovat technické zázemí. V ulicích Aše začne pracovat nový zametací vůz, na jehož koupi se podařilo získat peníze z dotací. více...