Oznámení:


Plán zimní údržby 2017-2018

Pro nadcházející zimní období byl vydán a Radou města Aš schválen dne 2.10.2017 usnesením č. 10/403/17 Plán zimní údržby.


Výzva k podání nabídky „Pořízení nosiče kontejnerů - Ašské služby s.r.o. II“

Výzva k podání nabídky v zakázce malého rozsahu (ZMR)
na realizaci veřejné zakázky na dodávky
„Pořízení nosiče kontejnerů - Ašské služby s.r.o. II“.
Potřebné dokumenty jsou ke stažení v podrobnostech tohoto oznámení.


Svoz bioodpadu zahájen

První letošní svoz bioodpadů bude zahájen ve dnech 4. a 5. 4. 2017 a ve stejných okruzích jako v loňském roce - v úterý v severozápadní části města a ve středu v jihovýchodní. Vyvážený odpad Ašské služby, s. r. o. dále zpracovávají na kompost.

Oznamujeme, že svoz biologicky rozložitelných odpadů bude zahájen ve 14. týdnu tohoto roku. Poprvé budou hnědé bio popelnice vyvezeny v úterý 4. 4. a ve středu 5. 4. 2017. Systém svozu a okruhy zůstávají stejné jako v r. 2016: úterý – severní polovina města Aš + obce Kopaniny a Doubrava, středa – jižní polovina města + Mokřiny, Vernéřov, Horní a Dolní Paseky, Nebesa, Nový Žďár. Dělící osu mezi oběma polovinami města tvoří ulice G. Geipela, Kamenná (část) a Dlouhá, přičemž tyto ulice patří do úterního okruhu.

Ze svezeného bioodpadu Ašské služby, s. r. o. vyrábějí kompost, který využívají v rámci péče o městskou zeleň. Za svoz odpadu z hnědých nádob Ašské služby, s. r. o. občanům neúčtují žádné poplatky.

Do hnědých nádob je povoleno ukládat trávu, listí a štěpky z větví, nikoliv ale například celé větve či zbytky potravin. V takovém případě nebude nádoba vyvezena.


všechna oznámení